Logo Verzakking fundering Samen met provincies, waterschappen en een aantal gemeentes gaat Woerden de strijd aan met bodemdaling. Er is een voorstel naar Den Haag gestuurd dat moet…

leiden tot een gezamenlijke aanpak van het probleem. Eerder dit jaar werd de wens voor een gezamenlijke aanpak al tijdens een werkbezoek van minister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven naar voren gebracht.

Het zakken van de bodem, op sommige plaatsen enkele centimeters per jaar, is schadelijk voor funderingen, de CO2 uitstoot en het gebruik van landbouwgronden. Het wachten is nu op een reactie van het Rijk op de plannen van de samenwerkende overheden.

Foto: PR
Bodemdaling in Het Groene Hart
36 bodemdaling