Logo WerkeloosheidIn de provincie Utrecht stonden in 2017 tegenover elke vacature de minste werkelozen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat wil zeggen dat de arbeidsmarkt relatief…

gespannen was in Utrecht, met 1,6 werklozen per openstaande vacature. In de provincie Groningen was de arbeidsmarkt vorig jaar het ruimst. Daar waren twee keer zoveel werklozen per openstaande vacature als in Utrecht. In alle provincies daalde het aantal werklozen.

Sommige sectoren zijn in de provincie Utrecht meer aanwezig dan in andere provincies. Dat geldt vooral voor Informatie en communicatie. Daarentegen is er in Utrecht juist relatief weinig werkgelegenheid in de landbouw. De sector met het grootste aantal banen in Nederland is de zorg. Daarna volgen handel en verhuur inclusief overige zakelijke diensten.