Het college van B&W in Woerden stelt de gemeenteraad voor om een krediet van 4,5 ton beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van vijf gemeentelijke vastgoedobjecten. Het gaat om de panden van het Dorpshuis, de aula ‘t Spijck en het scoutinggebouw De Jeugdhof in Harmelen, de werktuigenberging behorend bij het stadserf aan de Waardsedijk en de aula aan de Meeuwenlaan in Woerden. De totale kosten voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen bedragen ruim zes ton. Een kleine 200 duizend euro wordt bekostigd uit de Reserve Onderhoud Gebouwen. Het uiteindelijke doel is om in het jaar 2030 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te hebben, waarbij de gemeentelijke panden geen CO2 meer uitstoten.