Logo Hugo KotesteinStichting Hugo Kotenstein wijst de gemeente Oudewater per brief op onvolkomenheden in het voorontwerp van het bestemmingsplan “Landelijk gebied Hekendorp en Papekop”.

Volgens de stichting moet de zogeheten “waardenkaart” in het bestemmingsplan worden opgenomen. Deze kaart kan een rol spelen bij het behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorie. De stichting had ook al in een inspraakreactie hiervoor gepleit.

De gemeenten Woerden en Oudewater hebben het gebied laten inventariseren door bureau “Lantschap”. Er is dus ook een cultuurhistorische waardenkaart beschikbaar, met daarop onder meer sluizen, bruggen, grensstenen en houtsingels. Stiching Hugo Kotenstein is niet tevreden, omdat die kaart niet volgens de wettelijke regels in het voorontwerp bestemmingplan is opgenomen.