Stichting de Groene Buffer die zich inzet voor behoud van groen tussen woerden en Utrecht heeft kritiek op de woningbouw in Harmelen. De Groene Buffer schrijft in een brief aan wethouder de Weger dat de¬†gemeente …

bouwlocatie in Harmelen niet of onvoldoende worden gebruikt voor starters en senioren uit Harmelen zodat doorstroming plaats vindt. Het gaat onder meer om de bouw op Hofwijk west, Koningspark en de plaats waar de Driesprong stond. Daar zijn hoofdzakelijk duurdere woningen gebouwd.

Verder zijn er volgens de Groene Buffer plaatsen waar bouwgrond braak blijft liggen, het zou gaan om de raadhuislocatie en de oude zwembadlocatie.