Logo HAP Woerden De afdeling Woerden van de SP heeft forse kritiek op een brief van burgemeester Victor Molkenboer aan de inspectie. Wilma de Mooij van de partij wees de gemeenteraad…

op de brief waar in volgens haar staat dat Woerden de spoedeisende hulppost niet belangrijk vindt. Die visie past volgens de partij in de Haagse visie van de VVD, D66, CU, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Die partijen vinden dat de spoedeisende hulp geconcentreerd kan worden in de grotere steden.

De Mooij zei dat het er op lijkt erop dat het college de inwoners negeert die meer dan 33.000 keer de moeite namen om petities te ondertekenen tegen de schaalvergroting in Woerden. Ook het actiecomité dat strijdt voor behoud van de huisartsenpost vroeg de gemeenteraad in actie te komen.

Tijdens de vergadering bleek dat een meerderheid van de partijen pleit voor goede huisartsenzorg in Woerden die 24 uur per dag bereikbaar is maar dat Woerden geen zeggenschap heeft over de wijze waarop dat vorm krijgt.