Logo Geld 6Er is volop kritiek op de nieuwe erfpachtregeling die voor 3500 Utrechtse erfpachters veel gunstiger zou moeten zijn. De desbetreffende erfpachters vrezen echter opnieuw dat ze voor…

torenhoge kosten komen te staan.

De gemeente wil huiseigenaren de mogelijkheid geven om de erfpacht in één keer en eeuwigdurend te kunnen afkopen. Vereniging Eigen Huis vindt dit positief, mits de erfpachters een redelijke en betaalbare regeling krijgen aangeboden. Maar de vereniging zegt dat het nieuwe voorstel eeuwig af te kopen veel te duur uitvalt en pleit in een brief aan de gemeente voor een betere regeling voor erfpachters.

De organisatie heeft research- en adviesbureau RIGO advies laten uitbrengen. Op basis van dit advies concludeert de vereniging dat de voorgestelde regeling voor huiseigenaren nog steeds duurder uitpakt dan de eerdere omzettingsregeling uit 2003.