Logo Raadszaal Woerden STERK Woerden en Progressief Woerden hebben kritiek op CDA-raadslid Job van Meijeren naar aanleiding van zijn voorstel om een aantal malen buiten het stadhuis te…

vergaderen. Ze vinden dat Van Meijeren overleg had moet plegen over het indienen van het plan en er andere partijen bij had moeten betrekken. Er werd door verschillende partijen al over vergaderen buiten het stadhuis gesproken.

Van Meijeren verdedigt zich door te zeggen dat hij het plan afgelopen zomer al bedacht had en de andere partijen daar over had ingelicht. Eigenlijk had hij het voorstel in december willen presenteren maar vanwege de kwestie rond de coalitie heeft hij daar van afgezien.

Het voorstel is met alleen de stem van STERK Woerden tegen, aangenomen.