In Harmelen heeft een aantal omwonenden van de Willem Alexanderlaan kritiek geuit op de gemeentelijke woningbouwplannen op drie locaties in de straat.

Deze locaties liggen ingeklemd tussen het appartementencomplex Koningspark en de woonhuizen aan de Johan Frisolaan en Eikenlaan.

Meerdere bewoners van de Eikenlaan hebben als bewonerscollectief met de gemeente gesproken over zaken als privacy, woongenot, milieu en verkeer.

Er is onder meer een ‘Everybody Happy Plan’ ingediend. De gemeente lijkt echter weinig oog te hebben voor deze zaken.

Zo wordt er volstrekt voorbij gegaan aan de stikstofproblematiek. Het huidige aanwezige groen zal voor een groot deel verdwijnen. Ook is men het niet eens dat de te bouwen flats alleen nog sociale huurwoningen worden, terwijl op informatieavonden over seniorenwoningen werd gesproken.

Een flatgebouw met alleen sociale huurwoningen doet afbreuk aan het dorpse karakter en past niet in een omgeving met duurdere koopwoningen.

Een dergelijk complex zal de waarde van de omliggende woningen nadelig beïnvloeden, vinden de bewoners.