Logo Hulpdiensten De Veiligheidsregio Utrecht heeft kritiek over de bereikbaarheid voor hulpdiensten van de nieuwe woonwijk die op het Den Oudsten terrein in Woerden moet komen.

Daar maakt de fractie van Progressief Woerden zich zorgen over en stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie kreeg al eerder signalen van omwonenden over ransuilen en vleermuizen die in de knel zouden kunnen komen. Ook zou sprake zijn van de kap van bomen op het bouwterrein.

Coby Franken van Progressief Woerden en zelf inwoner van het Staatsliedenkwartier wil hierover van het college meer weten.