Logo KTCBij de Proefboerderij KTC Zegveld is de aankoop van het aanliggende melkveebedrijf rond. De verdubbeling van de huiskavel biedt meer experimenteerruimte om nieuwe…

bedrijfsconcepten te onderzoeken, ontwikkelen en te testen. Deze stap heeft KTC Zegveld kunnen maken dankzij de huidige én nieuwe participanten.

De Proefboerderij doet onderzoek naar het meten van de methaanuitstoot bij koeien, voorweiden voor weidevogelkuikens en de koe als graslandvernieuwer.