Logo KTCCoƶperatie KTC Zegveld, het voormalige proefbedrijf van WUR (Wageningen University & Research)  gaat verdubbelen in oppervlakte. Men wil het vrijkomende buurbedrijf met aansluitende…

gronden gaan kopen. Dit komt precies op een moment dat er dringend behoefte is aan meer kennis over verdere verduurzaming van de melkveehouderij op veengrond. Daarbij vindt men het verstandig om meer participanten te zoeken.

Het melkveebedrijf genereert inkomsten uit allerlei onderzoeksopdrachten, van bedrijven en overheden. Er wordt vooral praktisch onderzoek verricht. Dat doet men meestal in samenwerking met onderzoekers van Wageningen University, het Louis Bolk Instituut of anders.