Logo KunstgrasDe gemeente Montfoort en Stichting Beheer Sportpark Hofland trekken gezamenlijk op rondom de aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden op sportpark Hofland. Komende maandag…

gaat de aanleg van de velden van start.

De aanleg van de drie velden is onderdeel van het project ‘scholencomplex Hofland’. Samen met drie scholen en de sportverenigingen werkt de gemeente aan een nieuw en goed functionerend scholencomplex op sportpark Hofland. In het nieuwe complex komen straks drie basisscholen in de vorm van een integraal kindcentrum (2 tot 12 jaar) met peuteropvang en tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Daarmee realiseren partijen de zogenaamde campusgedachte: sport en spel bij elkaar.

Op dit moment hebben de voetbalverenigingen (vv Montfoort en MSV ‘19 – red.) vier normale grasvelden in gebruik. Een van die velden wordt straks beschikbaar gesteld voor het nieuwe scholencomplex. Doordat de scholen straks ook gebruik zullen maken van de velden en de verenigingen de capaciteit nodig hebben, is eind 2015 besloten de bestaande velden te vervangen voor drie kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden hebben een aanzienlijke hogere bespeelbaarheid ten opzichte van gewone grasvelden. In augustus worden de werkzaamheden afgerond, zodat de voetbalclubs in september op de nieuwe velden kunnen spelen.