Bovenop het talud aan de A12 bij Laagraven komt een kunstwerk dat het gebied markeert als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Plaatsen die nog aan de linie herinneren zijn fort De Batterijen, de Plofsluis, de inundatiekanalen en de groepsschuilplaatsen.

Het is de bedoeling dat met het kunstwerk het historische culturele erfgoed beter gevonden wordt nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk in dit jaar de UNESCO Werelderfgoed-status krijgt.