Bijna 25 procent van de ambtenaren in Woerden wordt ingehuurd. Dit meldt het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. In de ambtelijke organisatie worden 130 personen ingehuurd op functies variƫrend van fulltime tot enkele consultaties per week.

Daarnaast zijn er 527 arbeidsplaatsen in de ambtelijke organisatie. Hieronder vallen ook het RHC, de regionale inkooporganisatie van het sociaaldomein en de griffie. Dat geeft een percentage van 24,7% inhuur. Woerden zit hiermee boven het landelijke gemiddelde van 18%.

Het college maakt hierbij de kanttekening dat veel gemeenten een inschatting maken als het om externe inhuur gaat. Dit omdat ze geen inzicht hebben in de werkelijke cijfers.

De gemeente Woerden weet door de inspanningen van de teams Inkoop en P&O exact hoeveel inhuur er is en kan daarom ook volledig rapporteren.