De gemeente Woerden waarschuwt op haar site voor de kwetsbaarheid van de Klompenpaden. Door de strenge lockdown gaan meer mensen wandelen of fietsen. Dat heeft zijn neerslag op de Klompenpaden. Er ligt her en der afval en er wordt zelfs op gefietst en dat is niet de bedoeling.

De gemeente vraagt bewoners daarom om te fietsen op een route die daarvoor bestemd is en daarvoor niet de Klompenpaden te gebruiken.