Het beeld Lam Gods uit 1962 blijft staan op de huidige locatie in het plantsoen aan de hoek Raadhuislaan-Wilhelminalaan in Mijdrecht.

Een eventuele verhuizing naar het plein voor de Janskerk gaat niet door. Voor deze locatie wordt over een andere invulling nagedacht. Aanleiding was de herinrichting van het plein bij de Janskerk na de renovatie van winkelcentrum De Lindeboom.

Het kerkbestuur had de wens om het standbeeld op het vernieuwde plein een plaats te geven. Omwonenden van de huidige standplaats willen de beeldhouwwerk echter niet kwijt. Zij zijn van mening dat het hier thuishoort en zijn aan het beeld gehecht.

De gemeente en de kerk hebben besloten vanwege de weerstand af te zien van de verplaatsing.