Logo Gemeente MontfoortDe gemeenteraad van Montfoort legde vast dat het Land van Cromwijk bescherming verdient op basis van ruimtelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en…

waterhuishoudkundige waarden.

Het voorbereidingsbesluit dat de gemeente maandag 19 februari aannam, verwijst daarvoor naar de Dorpsvisie Linschoten 2030, die het Land van Cromwijk noemt als een gebied met een hoge beeldkwaliteit. Omdat er gewerkt wordt aan een herziening van het bestemmingsplan, was dit voorbereidingsbesluit gewenst: ongewenste ontwikkelingen die zich in de tussentijd zouden kunnen voordoen, kunnen nu voorkomen worden, zodat het waardevolle landschap nu voldoende bescherming geniet.