Logo BetonstortenWoerden zou meer aan lange termijn denken moeten doen als het gaat om aanleg of herstel van wegen. Dat staat in een raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders.

De slappe bodem waarop grote delen van Woerden liggen, zorgt ervoor dat wegen en kabels en leidingen schade oplopen door verzakkingen. Om die verzakkingen tegen te gaan wordt tot op heden vaak gebruik gemaakt van lichte ophogingsmaterialen zoals bims in plaats van het veel zwaardere zand. Maar na 20 jaar is Woerden weer terug bij af en kan opnieuw met ophogen worden gestart.

Het college pleit voor de aanleg van betonvloeren. Die gaan wel honderd jaar mee en vragen nauwelijks onderhoud. De investering kost in eerste instantie meer maar doordat er tussentijds niet veel aan de wegen hoeft te worden gedaan, wordt uiteindelijk geld verdient.

Kanis zou een eerste plek kunnen zijn waar een dergelijke aanpak soelaas biedt. Om daar betonvloeren te kunnen aanleggen is een extra investering van 3,5 miljoen euro nodig. Dat extra geld levert volgens het college uiteindelijk een besparing van 30 miljoen euro op.