Logo HuissleutelsDe lokale werkgroep Wonen en Voorzieningen in Driebruggen, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Woning-bouwvereniging Reeuwijk slaan de handen ineen. Men wil het mogelijk…

maken dat ouderen langer zelfstandig in Driebruggen kunnen blijven wonen. Uit eerder onderzoek van het dorpsteam Driebruggen blijkt dat ouderen graag in hun dorp willen blijven wonen.

Om meer inzicht te verkrijgen in de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om oud te kunnen worden in Driebruggen, is verdiepend onderzoek nodig. Hiervoor wordt een behoeftepeiling uitgevoerd onder huidige inwoners van Drie­bruggen van 60 jaar en ouder én onder 65-plussers die recentelijk uit het dorp verhuisden.

De bevindingen van het onderzoek wordt gebruikt bij de plannen om de woonaantrekkelijkheid van Driebruggen te behouden en waar nodig te versterken.