Logo Raadszaal WoerdenDe gemeenteraad heeft de leden voor de vertrouwenscommissie die zich gaat buigen over de herbenoeming van de burgemeester Molkenboer. Alle fractievoorzitters nemen zitting in…

deze commissie. De voorzitter wordt Job van Meijeren van het CDA. De procedure voor de herbenoeming is nodig, omdat op 28 februari 2019 de huidige ambtstermijn van Molkenboer afloopt.