Logo Koe2Veel boerderijen en stallen in het Groene Hart hebben hun agrarische functie verloren, een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Alterra heeft in kaart gebracht dat in het Groene…

Hart zal naar schatting tot 2030 nog 1,2 miljoen vierkante meter vrijkomen. Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming van groot belang. Innovatieve oplossingen zullen naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig zijn.

Op 8 november zal over het thema ‘De stoppende boer’ een tweede discussieavond worden georganiseerd in de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos.