Logo Te huur De leegstand van winkelpanden in het stadscentrum van Woerden baart D66 zorgen. De coalitiepartij heeft hierover vragen gesteld aan het college. Reeds in september…

2014 heeft de gemeenteraad in verband met de groeiende winkelleegstand de nota ‘De kloppende binnenstad’ vastgesteld. Nu bijna twee jaar later is er nog steeds een aanzienlijke leegstand zichtbaar. D66 wil weten wat er inmiddels gerealiseerd is van de ambities die er in 2014 waren en of die nog toereikend zijn.

D66-raadslid George Becht vindt dat leegstand in winkelstraten geen voldongen feit hoeft te zijn. Volgens hem is een integrale aanpak nodig, zoals is afgesproken. Er moet ruimte geboden worden voor initiatieven vanuit de samenleving. Zo kan de spiraal van verschraling doorbroken worden en kan de binnenstad nog bruisender worden, aldus Becht.

Foto: RPL
28 leegstand