Logo Koeien 2De leegstand van agrarische bedrijven op het Utrechtse platteland neemt toe. Net als overal in Nederland komt er de komende jaren veel agrarische bebouwing vrij. Oorzaak is onder…

meer de schaalvergroting in de landbouw en het gebrek aan opvolgers, blijkt uit onderzoek. Bij gemiddeld 29 procent van de bedrijven in Utrecht is het bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar en is er geen opvolger. Dit ligt landelijk op 28 procent. Bijna de helft van de bedrijven voert naast agrarische ook andere activiteiten uit die vooral gericht zijn op natuurbeheer. De meeste van deze zogenoemde verbredingactiviteiten dragen minder dan 10 procent bij aan de omzet.

Gedeputeerde Bart Krol wil met betrokken partijen zoals gemeenten, landbouworganisaties en banken in gesprek gaan om tot een aanpak van de toenemende leegstand te komen.