In een raadsinformatiebrief geeft het college van burgemeester en wethouders een verklaring voor de leegstand van sociale huurwoningen in Woerden.

Eind vorig jaar kwamen uit verschillende hoeken vragen binnen over leegstaande huurwoningen in het Bomen- en Bloemenkwartier. Verhuurder GroenWest gebruikte daar zes woningen als logeerwoningen tijdens haar renovatiewerkzaamheden in die buurt. Inmiddels zijn twee van de zes woningen weer in de reguliere huur terechtgekomen.

De gemeente bevestigt momenteel 24 woningen in projectleegstand. Deze woningen ondergaan een renovatie, of functioneren als logeerwoning. De komende maanden wordt dit aantal afgeschaald naar zeven woningen.

GroenWest ziet na de ophef rondom de leegstand noodzaak in het beter communiceren over logeerwoningen, vooral richting direct omwonenden.