Logo VijfheerenlandenDe Tweede Kamer heeft gestemd over het wetsvoorstel Vijfheerenlanden. Het wetsvoorstel gaat over de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente…

Vijfheerenlanden dat in de provincie Utrecht komt te liggen. De Kamerfracties hebben vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de provincie grenswijziging. Gevraagd werd onder andere om dit proces nauwgezet te volgen en de kosten daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Nu de Tweede Kamer akkoord is, kan behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gaan plaatsvinden. De verwachting is dat dit voor de zomer gebeurt.