Logo SchepLeerlingen van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven hebben bomen geplant op de groenstrook tussen Gentiaan en Akkermunt in de wijk Weideveld. Zij plaatsten een vijftigtal wilgen…

eiken, iepen en esdoorns onder begeleiding van de groendienst van de gemeente. Zij bouwden ook wilgentenen hutten die, als zij gaan uitlopen een natuurlijke speelplaats worden bij het buitenspelen.

Het initiatief sluit aan bij de wens dat elk kind in zijn of haar basisschoolperiode een boom heeft geplant.