Logo Legionella BacterieIn één van de aanleunwoningen achter woon- en zorgcentrum De Wulverhorst in Oudewater is een verhoogd legionellagehalte vastgesteld. Legionella is een bacterie die kan ontstaan in…

langdurig stilstaand water en de veteranenziekte of legionellagriep kan veroorzaken. Besmetting is alleen mogelijk door inademing van de bacterie, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Woningbouwvereniging De Woningraat heeft direct maatregelen getroffen om het probleem te verhelpen en verdere verhoging te voorkomen.

Wethouder Bob Duindam zegt dat de te nemen maatregelen uitgebreid zijn doorgenomen en dat de GGD alles op de voet volgt. Duindam heeft er alle vertrouwen in dat dit eenmalig is en dat en dat de huurders weer snel hun wooncomfort terug hebben.