Logo kalfHet afgelopen weekend waren er zo’n 45.000 mensen te gast bij biologische boerderijen in het land. De bezoekers kwamen voor het evenement ‘Lekker naar de Boer’.

Zo’n 140 boerenbedrijven, waaronder een ruim tiental in Midden-Nederland, stelden hun terrein open voor belangstellenden en gaven uitleg over hun werkwijze. De aandacht van de organisatie ging vooral uit naar het Europees keurmerk voor biologische producten.

Aan het weekeinde deed de hele sector mee, van groente- en fruittelers tot en met varkens- en pluimveehouders. Het bezoekersaantal lag iets lager dan de 50.000 belangstellenden waarop de biologische boeren hadden gerekend.