Logo Leo Gestel2 Onder grote belangstelling is in het stadsmuseum van Woerden een vaste expositie van werken van de Woerdense schilder Leo Gestel geopend. De ruimte waarin…

de werken hangen, is omgedoopt tot de Leo Gestelkamer. Het stadsmuseum mikt met de expositie vooral op Woerdenaren die het leuk vinden iets van een schilder uit hun eigen woonplaats te zien. Daarnaast verwacht het museum dat als op termijn bekend is dat er een vaste expositie van Gestel in Woerden bestaat, kunstliefhebbers uit het hele land zullen komen.

De expositie bestaat uit twee in Zuid-Afrika en Haarlem gevonden collecties. In de Leo Gestelkamer is daar steeds een deel van te zien maar het stadsmuseum probeert ook werken van de Woerdense schilder in bruikleen te krijgen.

Foto’s: Henk Wit