Logo Lepelaars De lepelaar doet het goed in het Nieuwkoopse Plassengebied. In totaal hebben er 38 paartjes gebroed. Dat blijkt uit de telling die de vrijwilligers van Natuurmonumenten…

op 13 september deden. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Sinds 2009 broeden ze in het natuurgebied. En altijd op dezelfde locatie in het rustige deel van de plassen, vertelt boswachter John Pietersen. Om te weten hoeveel lepelaars er gebroed hebben, worden elk jaar de lege nesten geteld.

Gewacht wordt tot alle vogels zijn uitgevlogen, waarna de lege achtergelaten nesten worden geteld. Lepelaars broeden bij elkaar, op de grond op kleine eilandjes. ‘Je hoeft dus alleen maar vanaf de boot deze eilandjes te bekijken en je weet hoeveel paar er gebroed hebben’, aldus de boswachter.

Foto: Natuurmonumenten/Jan Kriek
Lepelaar in de Nieuwkoopse Plassen
38 lepelaar