De GGD regio Utrecht heeft lesmateriaal ontwikkeld dat moet bijdragen aan het versterken van de mentale gezondheid van jongeren. Die gezondheid staat onder druk en dat wordt door de coronacrisis volgens de GGD steeds meer zichtbaar.

Scholen willen hier aandacht aan besteden. Het lesmateriaal voorziet in die behoefte en gaat uit van een preventieve werking. Door aandacht te besteden aan dit thema en het gesprek aan te gaan moeten jongeren inzicht in zichzelf krijgen. Het lesmateriaal ‘Je brein de baas!?’ biedt animaties en praktische opdrachten waar docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs volgens de GGD direct mee aan de slag kunnen.

Om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren profijt hebben van het initiatief, is het materiaal in het hele land vrij beschikbaar.