Consulenten van de ouderenbond ANBO in Woerden roepen iedereen op om goed op ouderen te letten. Zelf zijn zij alert op signalen die kunnen duiden op mishandeling.

Het zijn schrikbarende cijfers zegt de ouderenbond, 170.000 mensen van 65 jaar en ouder hebben wel eens te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. ANBO werkt samen met andere ouderenorganisaties, partijen als gemeenten, banken en notarissen en het ministerie van VWS samen in het project ‘Veilig ouder worden’.

Doel van het project is om het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen. Ook de zware taak van mantelzorgers verdient volgens ANBO extra aandacht.