Logo LijstvanderDoesLia Arentshorst van de eenmansfractie Arentshorst heeft besloten niet langer als zelfstandige fractie door te gaan maar zich per 1 juli 2018 aan te sluiten bij de fractie van de lokale…

partij LijstvanderDoes.

Arentshorst heeft direct na de verkiezingen in maart jl. gebroken met de lokale partij Inwonersbelangen. De overwegingen voor haar overstap zijn dat het gedachtegoed, de programmabeginsels en de werkwijze van LijstvanderDoes in grote mate aansluit met de opvattingen en speerpunten van haar fractie. Ook acht zij het huidige grote aantal fracties niet in het belang van de plaatselijke politiek.

De aansluiting gaat in per 1 juli 2018. De fractie van LijstvanderDoes bestaat vanaf die datum uit 5 raadsleden.