Logo BeleidHet aantal aangiftes van fietsendiefstallen in Woerden is in het eerste semester van 2017 iets toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de gegevens…

waren er in het eerste semester van 2016 101 aangiftes van fietsendiefstal gedaan en dit jaar 112. Dit is voornamelijk te wijten aan de sterke toename van aangiftes in de maand mei. Dit jaar werden er in die maand namelijk 32 aangiftes gedaan, terwijl het dat jaar daarvoor ging om 18 aangiftes. Daarnaast tonen de cijfers dat het aantal aangiftes van 2016 en 2017 sterk zijn afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. In 2015 stond de teller namelijk op 187 diefstallen.

Positief is dat het oplossingspercentage sinds drie jaar op rij stijgt. In 2015 werd 1,6 procent van de diefstallen opgelost, vorig jaar steeg dit naar 2 procent en dit jaar is het zelfs naar 2,7 procent gestegen.