In Woerden zijn er vanaf begin 2018 tot eind november 2018 380 bewoners bij gekomen. Daarmee staat het aantal inwoners in Woerden nu op iets meer dan 52.000. Dat blijkt uit de voorlopige…

cijfers van het CBS. In Nederland steeg het aantal inwoners in 2018 vooral in de randstad, Utrecht kreeg er bijvoorbeeld 5000 inwoners bij. In Woerden betekende het dat er in 2018 per 1000 inwoners, 8,1 inwoner bijkwam, daarvan was 3,1 natuurlijke aanwas.