Van de vier opties voor een brug over de Rijn aan de westkant van Woerden, lijkt die aan het eind van de Rembrandtlaan een lichte voorkeur te hebben. Dat bleek tijdens de informatieavond voor belangstellenden.

Zowel een adviesgroep bestaande uit deskundigen als een groep die bestaat uit betrokken burgers ziet onder voorwaarden een ‘Rembrandtbrug’ als de beste oplossing. Wethouder Arjan Noorthoek noemt die brug in RPL Actueel, een realistisch alternatief.

Overigens is het plan voor die brug nog niet helemaal uitgewerkt. Een vergelijk met de drie andere locaties waar een brug zou kunnen komen, is dus moeilijk te maken. Noorthoek gaat er vanuit dat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit over de bouw van een brug neemt.