Vanaf deze week worden de liesbreukoperaties van Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis in het Liesbreukcentrum in Alphen uitgevoerd.

Het Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis hebben veel ervaring op het gebied van liesbreukchirurgie. Beide ziekenhuizen werken samen binnen het samenwerkingsverband Samen+. Op deze manier benutten ze elkaars expertise en delen zij kennis en ervaringen. Dankzij de samenwerking binnen Samen+ is het risico op complicaties kleiner en verloopt de behandeling doorgaans sneller.

De behandelingen binnen Samen+ worden de komende maand verder uitgebreid.