Logo Reem BakkerReem Bakker van de eenmansfractie Lijst Bakker vindt het belangrijk voor de democratische meningsvorming in Nederland en dus ook in Woerden, dat de media hun werk goed…

en veilig moeten kunnen uitvoeren. Naar aanleiding van de reeks autobranden in Woerden van de laatste dagen heeft Bakker hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Bij een van de branden was een auto van het lokale nieuwsmedium Woerden.tv betrokken. Bakker wil weten of de politie met betrekking tot de recente brandstichting rekening houdt met een gerichte aanslag op dit bedrijf en wat het college van aanslagen op de lokale media vindt.

Ook wordt gevraagd of het gemeentebestuur maatregelen neemt om de Woerdense media te beschermen en zo ja, of dit ook momenteel gebeurt.