Logo LijstvanderDoesOp de algemene ledenvergadering van LijstvanderDoes deze week zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Dit was noodzakelijk doordat de voormalige voorzitter Arthur Bolderdijk…

wethouder is geworden en twee andere bestuursleden door drukke werkzaamheden hun termijn niet hebben verlengd. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Jan Bulk, voorzitter, Wick Vinkenburg, secretaris, Henk de Jong, penningmeester, en Anno Visser die is herbenoemd, algemene zaken en public relations.

De lokale coalitiepartij laat weten blij te zijn met het nieuwe bestuur en tezamen met de nieuwe uitgebreide fractie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet te gaan.