LijstvanderDoes pleit voor het aanplanten van meer bomen en struiken die van belang zijn voor bestuivende insecten zoals de bijen. Dat zegt fractievoorzitter Jaap van der Does…

van de partij tegen RPL naar aanleiding van de door zijn partij gestelde vragen over het knotten van bomen in Molenvliet. Die bomen zijn allemaal tegelijkertijd geknot waardoor er komend voorjaar geen bloemen aan zullen zitten.

Jaap van der Does noemt het belang van een insectenvriendelijke aanplant van bomen en struiken een onderbelicht onderwerp in de notie blauw en groen. Hij stelt voor om zoals dat ook in het Schilderskwartier is gebeurd meer lindebomen neer te zetten en te zorgen voor meer bloemen in de wegbermen.

Van der Does vindt dat het onderwerp hoger op de agenda moet komen. Zijn partij overweegt op dat punt met een motie of initiatiefvoorstel te komen.