Logo BomenkapLijstvanderDoes heeft kritiek op het bomenkapbeleid van de gemeente Woerden en er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij zegt een trend…

te signaleren waar bij de herinrichting van wegen of buurten veel bomen verdwijnen maar er slechts een gering aantal terugkomen.

Als voorbeeld noemt LijstvanderDoes de herinrichting van de Kromwijkerkade, waar 21 volwassen gezonde en beeldbepalende bomen gekapt zouden moeten worden om plaats te maken voor 36 parkeerplaatsen. Er komen slechts 11 nieuwe bomen voor terug op een andere locatie. Ook wordt de bomenkap in de Molenbuurt in Harmelen en de Burgemeester H.G. Van Kempensingel als voorbeeld van deze trend gezien.

LijstvanderDoes vindt het een zorgelijke ontwikkeling en meldt dat het hoog tijd wordt om dit beleid een halt toe te roepen.