Logo Markt LijstvanderDoes komt deze maand met het voorstel om de markten in Woerden te verzelfstandigen. Aanleiding is de onvrede die er onder marktkooplui heerst over het…

functioneren van de huidige marktmeester. Van der Does zei in RPL Actueel wel iets te voelen voor de aanpak in Mijdrecht waar de organisatie van de markt ook uit handen is gegeven. In de laatste raadsvergadering zinspeelde Inwonersbelangen ook al op minder gemeentelijke bemoeienis rond de marktorganisatie.

In reactie daarop antwoordde wethouder Hans Haring van Economische zaken daar niet voor te voelen. Behandeling van een nieuwe marktverordening is in de decembervergadering van de gemeenteraad afgeblazen en terugverwezen naar overleg in commissieverband.

Tijdens die commissievergadering krijgen marktkooplui de gelegenheid om hun bezwaren over het functioneren van de marktorganisatie op tafel te leggen.