Logo Eenzame Ouderen LijstvanderDoes overweegt een plan voor een Ouden Huis in Woerden met een motie te steunen. Dat zeg fractievoorzitter Jaap van der Does in RPL Actueel. Het Ouden Huis…

moet uit zo’n 24 woningen gaan bestaan en worden gebouwd aan de Jan Steenstraat. De huisvesting is bedoeld voor ouderen met in eerste instantie behoefte aan weinig zorg die er tot hun dood willen wonen, vergelijkbaar met de bejaardentehuizen uit de jaren 70 en 80. Bewoners die op den duur zorg nodig hebben zoals die in een verzorgingstehuis wordt gegeven, kunnen er blijven wonen.

Het plan is afkomstig van Karel van Berk en Leonard Smit. Ervaringen met eigen ouders die op zorg waren aangewezen en daarvoor in instellingen buiten Woerden terecht kwamen, vormen de basis voor het plan voor het Oude Huis. Inmiddels hebben zich 225 mensen aangemeld om voor het wonen in het Ouden Huis in aanmerking te komen.

De woonvoorziening zou eind dit jaar of begin volgend jaar een feit moeten zijn.