Logo LijstvanderDoesLijstvanderDoes is teleurgesteld over de stagnatie van het plan voor het Ouden Huis. In 2017 was er een locatie aan de Jan Steenstraat in Woerden in beeld, maar er was geen meerderheid…

in de gemeenteraad om deze locatie daarvoor te bestemmen. LijstvanderDoes roep het college nu op om serieus te kijken waar het Het Ouden Huis te realiseren is.

Het Ouden Huis zou gaan bestaan uit een complex van ca. 24 woningen waar mensen met een lichte of zwaardere zorgvraag terechtkunnen. In het complex woont een vaste persoon die dag en nacht het aanspreekpunt is voor alle bewoners.