Woerdense partij LijstvanderDoes maakt zich zorgen over het toekomstige gebruik van de oude Minkemaschool. De partij heeft deze vrees naar aanleiding van de Politieke Avond verleden week. Door de wijze waarop de insprekers spraken over de oude Minkemaschool lijkt het alsof ooit door de gemeente toezeggingen aan personen of verenigingen zijn gedaan over het beschikbaar stellen van dit gebouw voor culturele doeleinden.

Vanuit LvdD is er al 5 jaar belangstelling voor de voormalige school voor huisvesting van ouderen in de vorm van Het Ouden Huis. Middels vragen aan het college van burgemeester en wethouders uit de partij haar twijfels en angsten over cultureel gebruik van het gebouw.