Logo LijstvanderDoes LijstvanderDoes heeft vragen gesteld over leegstand van huurwoningen in Woerden. De partij reageert met die vraag met die vraag op signalen uit de samenleving dat de…

wachttijd voor woningzoekenden uit Woerden sterk oploopt. Er zou vrijwel geen huurwoning meer worden aangeboden via WoningNet. Als voorbeeld noemt de LijstvanderDoes de leegstand van zes flats in de Hobbemastraat en drie in de Jan Steenstraat.

De partij wil weten hoe het komt dat de lijst voor woningzoekenden sterk groeit terwijl er vrijwel geen woning wordt aangeboden. Ook vraagt de partij hoeveel woningen er aan statushouders zijn toegewezen en hoe het komt dat er zo veel woningen leeg staan.

Jaap van der Does zegt tegen RPL vandaag in de raadsvergadering ook namens CDA, STERK Woerden en Progressief Woerden de zaak aan het college voor te stellen.