De fractie LijstvanderDoes en de partij Inwonersbelangen hebben een motie ingediend waarin de burgemeester van Woerden dringend wordt verzocht om voor meer laagdrempelige politiezorg te pleiten. De fractie heeft geconstateerd dat deze zorg stilaan verdwijnt, doordat er steeds minder wijkagenten in Woerden aanwezig zijn.

Fractievoorzitter Jaap van der Does stelde voor dat er spreekuren komen in openbare ruimten, zoals supermarkten en buurtcentra. De burgemeester is volgens de Politiewet de autoriteit die dit aan kan kaarten en wordt gevraagd hierover in gesprek te gaan met de betreffende partijen.