LijstvanderDoes wil dat de geluidsoverlast op de Hollandbaan in Woerden wordt aangepakt.

De partij wil dat onderzocht wordt wat de kosten van een geluidsscherm zijn. Volgens LijstvanderDoes zorgt de weg na de reconstructie voor aanmerkelijk meer geluidsoverlast voor omwonenden.  Doordat de groenstrook langs de Hollandbaan is uitgedund, is de demping van geluid door die strook afgenomen. De partij gaat een motie indienen waarin burgemeester en wethouders worden opgeroepen een onderzoek te starten naar de kosten, mogelijkheden en effectiviteit van een geluidscherm. Dat scherm moet aan beide kanten van de weg komen.

LijstvanderDoes wil dat het college de resultaten van het onderzoek voor april aan de gemeenteraad aanbiedt.