LijstvanderDoes maakt zich zorgen over toenemend geluidsoverlast voor bewoners van de Essenlaan 49 tot en met 73.

Door de verbreding van de Hollandbaan wordt de afstand tussen de achterzijde van hun woningen en de rijbaan twee meter smaller. Hierdoor wordt hun woongenot verslechterd.

Volgens de partij willen de bewoners daarom dat het geluidsscherm dat is aangebracht langs de Waardsebaan, tussen de Voltaweg en het kruispunt Hollandbaan, wordt doorgetrokken.

Zolang er geen goede randwegen zijn, zal het traject langs de Hollandbaan nog jaren intensief gebruikt worden en kan het niet zo zijn dat deze groep bewoners daar de negatieve aspecten van ervaren, aldus de partij.

LijstvanderDoes heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De vragen gaan onder andere over het al dan niet plaatsgevonden overleg met de bewoners en de reden dat het geluidscherm niet verder is doorgetrokken, terwijl de overlast nagenoeg gelijk is.